Hrablay osobná stránka

Vitajte na našom webe

                                        Naše  terajšie mesto     Zvolen.

 

                                                                                                           
 

                                                                       Žijeme tu už 50 rokov           

 

 
 

                                                                         

 Upozornenie návštevníkom

Je to osobná stránka, ktorá je zatiaľ vo výstavbe. Postupne ju budeme dopĺňať.

 

 

Zemianský erb rodu Hrablay

 

Leopold I. uhorský kráľ, dňa 8. marca 1702 Jakuba Hreblaya jeho synov Michala, Eleka, Ondreja a Mateja prijal do stavu šľachtického. Ich armálesy v Gemerskej stolici vyhlásili 28. novembra 1702.

 

Vlastnime foto originál dookumentu.

 

 
 
 

 

      Nezodpovedný a negramotný pracovnik  zmenil v matrike na Polomke meno  HREBLAY  na HRABLAY . Čast rodu sa preto volá  Hrablay, jeto časť rodu, ktora zostala na Polomke, patrím medzi ních.

 

 

Polomka je dedina na Horehroní,  kde som sa narodil a  prežil prvých dvadsať rokov svojho života. V čase vydania armálesu patrila do Gemersko-malohontskej župy.

Anton Hrablay

 

www.polomka.sk       

     

 Gemersko-malohonstká župa resp. Gemersko-malohontská stolica bola stolica a župa, ktorá vznikla zlúčením Gemeru a Malohontu, a ktorá existovala v rokoch 1786 – 1790 a 1802 – 1918 v Uhorsku a v rokoch 1938 – 1945 v Maďarsku. Podrobnosti pozri pod Gemer. Wikipédia

 

Národnostné zloženie (1880)Maďari 49,23 %; Nemci 3,38 %; Slováci 42,84 %; Rumuni 0 %; Rusíni 0 %; Srbi a Chorváti 0,01 %; Ostatní 1,07 %

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúce fotky sú zo susednej Zvolenskej župy.

 

Vstup do Zvolenského zámku. 

 

 

Slovensko sa v týchto dejinách nespomína, napriek tomu, že tam žila značná čast Slovákov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť pustého hradu vo Zvolene.

Pustý hrad sa nachádzal  na uzemí dnešného Slovenska asi ešte pred vznikom stolíc.