Pane, pomôž mojej slabej viere 
(Mk 9,24)

 

 

 

 

Krédo 

      Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Keď sa teraz stretám s Tebou, prichádzajú mi na um Tvoje stretnutia s ľuďmi. Ľudia k Tebe prichádzali a o niečo Ťa prosili. Často si im položil otázku: A veríš tomu, že ti to môžem urobiť? Marte, Lazárovej sestre, si pri hrobe položil otázku priamo: Veríš tomu, že ja som Vzkriesenie a Život? Od svojich apoštolov a učeníkov si sa dožadoval viery v Teba a uisťoval si ich, že vierou môžu dosiahnuť večný život. Na druhej strane nemožno si nevšimnúť, ako si im vyčítal nedostatok ich viery v Teba. Hovoril si im: Ešte stále nemáte vieru, vy maloverní! A svojho prvého z apoštolov si musel pokarhať: Prečo si zapochyboval? Prosil si svojich apoštolov: Verte v Boha a verte vo mňa. Bolesťou Tvojho srdca bolo, keď si sa stretal s generáciami ľudí, ktorým chýba viera. Pre chýbajúcu vieru si nemohol urobiť nijaký zázrak vo svojom rodnom Nazarete. Apoštolovi Petrovi si zveril službu posilňovať vieru svojich bratov. A samotní apoštoli Ťa prosili: Pane, daj nám väčšiu vieru. A muž z evanjelia Ťa prosil: Pane, verím, pomôž mojej slabej viere.
Ježišu, ako je to s mojou vierou v Teba? Keď prichádzam k Tebe, chcem Ti opäť ďakovať za milosť veriť, za túžbu milovať, modliť sa. Dnes chcem prosiť o posilnenie mojej viery. Viera je Tvoj dar a bez viery sa Ti nemôžem páčiť. Bez viery Ťa nemôžem poznať a skusovať, že Ty si Cesta, Pravda, Život. Ježišu, pomôž mi veriť v Teba Ježišu, pomôž mojej slabej viere. Ježišu, pomôž mi počúvať Tvoje slová, lebo z počúvania Tvojich slov sa rodí viera.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď je vystavená skúškam, keď je ohrozená v ťažkostiach, v chorobe, v zlyhaniach, v neúspechoch, v trápeniach, v problémoch, v nešťastiach. Ježišu, pomôž mojej viere, keď ma prenasledujú pochybnosti, keď sa do mojej duše vkráda temnota, úzkosť a strach. Ježišu, pomôž mojej viere, keď je ohrozená zlým príkladom druhých, keď je zneisťovaná hriechmi Tvojej Cirkvi,  hriechmi Tvojich služobníkov.
Ježišu, pomôž mojej viere v skúškach, keď ju televízia, rozhlas, časopisy i noviny vystavujú posmechu, keď ju spochybňujú, odsudzujú, ponižujú a pohŕdajú ňou.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď si ju sám oslabujem tým, že podľa nej nežijem, keď iba hovorím o viere, ale chýbajú mi skutky viery a moja viera sa stáva mŕtvou.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď vidím, ako ju opúšťajú moji blízki i známi. Prosím, daruj mi milosť veriť v nádeji proti všetkej nádeji.
Ježišu, pomôž mi byť svedkom viery v Teba, žiť životom podľa Tvojho slova, milovať činorodou láskou, láskou, ktorá všetko znesie, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí.
Pomôž mi svedčiť o viere trpezlivosťou, odpúšťaním, radosťou z nádeje, akú mi dáva viera v Tvoje prisľúbenia, šťastím, aké vkladáš do srdca iba Ty, pokojom, ktorý je darom a ovocím Tvojho Ducha, pokorou i milosrdenstvom, ktoré pramenia z Tvojho prebodnutého Srdca. Daj, aby som stále, aj vo chvíľach skúšky, mohol skusovať a vyznávať – viera je moje víťazstvo. Viera v Teba, Pane, je mojou nádejou, viera v Teba je mojím životom, viera v Teba je mojou slávou.

 

Duchu Svätý, 

ja viem, že keď zoberiem svoj život do svojich rúk a budem sa rozhodovať iba ja bez teba,
nedokážem ho urobiť najšťastnejším ako sa len dá.
To dokážeš len ty, lebo mňa a mojich milovaných miluješ nekonečne viac ako ja
 a len ty vidíš a vieš všetko. 
Už chápem, že len ty chceš to najlepšie pre mňa aj mojich blízkych. Preto zbavujem vlády nad sebou, nad mojím rozumom, srdcom, dušou a telom zlých duchov, ktorí ma motajú a nútia robiť zlo pod rúškom dobra.

Posielam ich k tebe, nech sa v tebe zničia a nikdy už nevracajú ku mne ani k mojim blízkym. Celú vládu nad sebou prenechávam iba Tebe,

Duchu Svätý, a to na celý život a najmä dnes. 
Otváram ti svoje srdce, myseľ, dušu i telo a pozývam ťa - vstúp a úplne ma ovládni - moje oči, uši, ústa, ruky, nohy - všetko.

Túžim odteraz z celej mysle, z celého srdca, z celej sily, duše i tela konať len to a iba to, čo chceš ty, 
chcem hovoriť len tie slová, ktoré chceš hovoriť ty, 
chcem zmýšľať len tak ako chceš zmýšľať ty - o mne, o druhých, o Tebe.
Nech dnes ako Ty konám len tie najlepšie skutky z tých najlepších skutkov,
 
hovorím tie najlepšie slová z najlepších slov, 
nech robím len tie najmúdrejšie rozhodnutia z tých najmúdrejších rozhodnutí, 
aby som bol deň čo deň viac a viac podobný Tebe, 
veď som stvorený na Tvoj obraz. Úplne celého ma premeň v Seba - v Lásku, lebo ty si Láska.

 AMEN."

spolukbohu.webnode.sk/

modlitba.sk/?p=3583

modlitba.sk/?p=12756

den11.webnode.sk