Už som dôchodca. Celý svoj profesionálny život  som pracoval s výpočtovou technikou. Teraz sa tomu hovorí  informačno-komunikačné technológie. 

Najnovšie sa  používa názov " digitálne technológie  ". Ešte stále sa snažím udržiavať v trende  vývoja digitálnych technológii. Svoje dlhoročné skúsenosti som naposledy využíval v projekte: "Modernizácia  vzdelávania"       , kde som  pôsobil, ako lektor.  

Projekt skončil a skončil som s prácou aj ja, neskončil som  ale na udržiavaní mojích digitálných zručnosti a sledovaní trendu  vývoja vo všetkých oblastiach  ľudskej  činnosti .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                      Ing. Anton Hrablay

                                                                                               

 

 Stránka je vo výstavbe   s pokračovaním na  midiregent.webnode.sk

Ďakujeme za návštevu a podnetné návrhy

 

    

Naši užívatelia

Stránka vo výstavbe

História projektu

Stránka vo výstavbe bude sa dolplňať.